r door Dr W. MOLL HET WILLEMSPARK EN HET NATIONALE MONUMENT OP PLEIN 1813 Voor wie de Haagse straten spreken heeft het uiterlijk aanzien van onze stad een belangrijk verhaal te vertellen. Een verhaal, dat niet minder dan zeven eeuwen omvat. Gebouwen in de voor de tijd van hun ontstaan eigen aardige bouwstijl spreken van elk van die eeuwen; van de oudste slechts weinige bouwwerken of zelfs fragmenten daarvan, van de jongere gehele straten en tenslotte zelfs wijken. Reeds is dikwijls opgemerkt, dat de 19e eeuw te mid den van haar gezusters geen gunstige indruk maakt wat het stadsschoon betreft. Zij deed veel van het oude schoon onherroepelijk ten gronde gaan en wat zij nieuw bouwde was dikwijls verre van fraai. Daarom juist is het dubbel opmerkelijk, dat zij ons te ’s-Gravenhage een enkele wijk geschonken heeft, die in opzet en uitvoering nog steeds tot de schoonste gedeelten der stad behoort. Het Plein 1813 met zijn onmiddellijke omgeving, om sloten door Javastraat, Nassaulaan, Mauritskade en Zee straat is een zeldzaam en zuiver voorbeeld van 19e eeuwse architectuur op zijn best, degelijk, gedistingeerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 10