KRONIEK OVER 1953. 1 Januari. 1 1 1 2 2 der 2 2 2 4 5 de N.V. Martinus en Uitgeversmaat- van de Algemene Auto- Taxi-mij ,,Atam”. Viering op van het feit dat M. Dijkhoffz 50 jaren boekhandelaar is. 40-jarig bestaan van de Handelmaatschap pij van Rossum Co. Bezoek van Admiraal Sir John Edelsten, opperbevelhebber van het Kanaalcom- mando. 25-jarig bestaan mobiel en 15 Januari. Emeritaat verleend aan Ds. L. Boer, de oudste Ned. Herv. predikant te Scheve- ningen. Instelling van een Thrombose-dienst van het Ned. Rode Kruis te Voorburg. De Administrateur der Gemeente-Zieken- huizen, H. A. F. Könings verlaat na 51 jaren de Gemeentedienst. 40-jarig bestaan van het Instituut Schoe- vers. 40-jarig bestaan van de Nieuwe Haagse Courant. 40-jarig pubileum van Th. G. van Garden bij de Haagsche Courant. 100-jarig bestaan van Nijhoffs Boekhandel schappij. Herdenking

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 110