9 10 de 10 12 16 de 16 17 22 23 de 23 25 KRONIEK OVER 1953 92 de Geref. Meisjes- 23 de 24 17 21 de bouwkundige ver en Vrijheid”. het echtpaar Kok- 7 Januari. 60-jarig jubileum van het Ziekenfonds van „De Volharding”. 60-jarig bestaan van eniging „Onderneming 70-jarig huwelijk van Oosterveer. Viering van het 25-jarig bestaan van Viljoenschool. 50-jarig dienstjubileum van H. J. Morel bij de Gemeente-reiniging. Opening van de sociëteit „Megara” van de Haagse Studentenvereniging. Viering van het 25-jarig bestaan van De Visser-Smitsschool. Opening van het Dr. Jan Rutgershuis van de Ned. Vereniging voor Sexuele Hervor ming aan de Bilderdijkstraat. D. W. Dettmeyer tot wethouder benoemd. 25-jarig bestaan van de Haagse Christe lijke Korfbalclub „De Ijsvogels”. Viering van het 50-jarig bestaan van het Frysk Selskip „Rjucht en Sljucht”. Bericht wordt dat het landgoed Clingen- daal is aangekocht door de N.V. Maat schappij „Laan van Meerdervoort”. In gebruikneming van een gebouw aan Gedempte Burgwal voor de Wegenwacht van de A.N.W.B. 25-jarig bestaan van vereniging „Tot arbeid geroepen” te Sche- veningen. Viering van het 40-jarig bestaan van athletiekvereniging „Vlug en Lenig”. Overleden Dr. Ir. S. L. Louwes, Directeur-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 111