KRONIEK OVER 1953 93 26 Januari. 28 30 31 1 1 2 3 4 4 2 2 van het Haags Sympho- aan de generaal van de voedselvoorziening. Overleden de dichter Mr. Martinus Nij- hoff. Rouwplechtigheid in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen voor Dr. Ir. S. L. Louwes. Overleden Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal, van 1930 tot 1934 burgemeester van ’s-Gravenhage. Viering van het 60-jarig bestaan van het Ned. Christelijk Gymnastiekverbond Oran- je-Nassau. 1 Februari. 25-jarig bestaan nieorkest. De storm beschadigt de boulevard en de haven te Scheveningen in ernstige mate. Stranding van de Carthage bij Scheve ningen. Ir. B. B. C. Felix is 25 jaren H.T.M. verbonden. Overleden Dr. J. ten Kate, chirurg. 75-jarig bestaan van het schoenmagazijn Hols in de Wagenstraat. 50-jarig jubileum van P. J. A. Mesker, di recteur van Magazijn Nederland-Katten- burg N.V. Installatie ten stadhuize van de Plaatse lijke commissie Bevordering Bescherming Bevolking Opening van de Prof. Mr. V. H. Rutgers- school, derde school uitgaande van de Ver eniging de Elout van Soeterwoudeschool. Overleden Dr. A. Loudon, oud-gezant, se- cretaris-generaal van het Permanent Hof

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 112