94 KRONIEK OVER 1953 het Residen- 5 5 6 6 8 9 10 11 11 11 12 van Mère Paula 50-jarig professiefeest van van het klooster van Arbitrage, voorzitter van tie-orkest. 4 Februari. Bevestiging en predikant van venhage-Moerwijk. Generaal Ridgway bezoekt in verband met de watersnood Den Haag. Grote straat- en huiscollecte ten behoeve van de slachtoffers der overstromingen. Opbrengst ruim f 437.000, De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster Dulles en de directeur van het Bureau voor Wederzijdse Veiligheid Harold Stassen bezoeken den Haag. 95 Zuid-Afrikaanse studenten bezoeken den Haag. Overleden Kolonel b.d. M. C. van Houten, directeur van het Ned. Legermuseum te Leiden. 80e-verjaardag van Mr. J. A. N. Patijn, oud-burgemeester van ’s-Gravenhage. Mr. Dr. J. R. H. Buining benoemd tot no taris in de vacature van A. C. van Mourik Broekman. 60-jarig professiefeest Biederlach en Mère Steins Bisschop Sacré Coeur, in de Newtonstraat. Instituering van een zelfstandige Chr. Geref. Kerk Zuid (Moerwijk). F. van ’t Sant, oud-hoofdcommissaris van politie, 70 jaar. 50-jarig jubileum van J. C. Blonk als dro gist, Weimarstraat 358. intrede van Ds. H. Pol als de Geref. kerk van 's-Gra-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 113