95 14 14 15 de ge- 15 16 20 22 22 23 24 24 25 25 27 28 KRONIEK OVER 1953 13 Februari. Oprichting van de Stichting voor Maat schappelijk werk in Zuid-Holland, geves tigd te ’s-Gravenhage. Dr. L. N. Deckers, staatsraad, oud-minis- ter van oorlog, 70 jaar. Installatie van het adoptie-comité Goede- reede-Stellendam. 40-jarig bestaan van het garage-bedrijf van de firma H. van der Heijden aan de Huy- gensstraat. Overleden J. J. de Niet, oud-lid van meenteraad. Overleden M. Kropveld, oud-directeur van de Middenstandsbank. 60-jarig jubileum van B. F. S. Roels als schoenmaker. Pastoor P. J. M. v. d. Burg van de parochie van de H. Martelaren van Gorcum, 70 jaar. Overleden Dr. L. J. van der Mandele, chef van het Centraal Militair Hospitaal. Bezoek van een groep Indonesische be stuursambtenaren aan het Stadhuis en enige gemeentelijke diensten. Viering van het 25-jarig bestaan van de Koningin Julian,aschool te Loosduinen. Overleden Jhr. J. C. F. von Mühlen, ad judant in b.d. van H.M. de Koningin. Afscheid van Mr. H. A. J. Reumer als ad- vocaat-generaal bij het gerechtshof. Dr. K. H. L. Gravemeyer, oud-predikant te 's-Gravenhage, 70 jaar. Afscheid van Mr. W. J. Berger als procu- reur-generaal bij de Hoge Raad. Afscheid van Ir. C. F. C. Heyning, direc-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 114