7 7 9 9 9 9 96 KRONIEK OVER 1953 28 28 6 Maart. het 10 10 12 12 Koen Sarter, garde- de Witte Sociëteit. Overleden Mevr. L. E. Belinfante-Ahn, opvoedkundige. van de Scheve- teur van de Rijksgebouwendienst. 28 Februari. Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Centrale commissie voor de Filmkeu ring. 50-jarig jubileum van robe-bediende van 50-jarig bestaan van de Duinoordschool aan de Bentinckstraat. M. J. Bruin, oud-schipper ningse reddingsboot, 70 jaar. Viering van het 50-jarig bestaan van schildersbedrijf H. A. J. Brouwer. Opening van de Prinses Wilhelminaschool aan de Baambruggestraat. Installatie door de Burgemeester van wijk- hoofden enz. van de Bescherming Burger bevolking. De gemeenteraad besluit tot de bouw van een nieuw Hoofdbureau van Politie. Officiële opening van een R.K. schooltje in het woonwagenkamp aan de Lozerlaan. Oprichting van een Oranje-comité door de Loosduinse Winkeliersvereniging. Opening van het wijkgebouw „De Haard” van wijk VI van de Ned. Hervormde Ge meente in de Daguerrestraat. De nieuwe gezant van Chili, Louis Renard Valenzuela, biedt zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin aan. De 60.000 aansluiting op het plaatselijk telefoonnet tot stand gebracht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 115