29 2 2 KRONIEK OVER 1953 98 H.M. 27 Maart. 27 28 28 30 30 31 31 1 April. 1 de Arbeid naar den Ristic biedt zijn geloofsbrieven aan de Koningin aan. Aanvang van het Symposion van de Vin cent van Gogh-herdenking in het Gemeen- te-museum. Het congres van de Partij van besluit het Partijsecretariaat Haag over te brengen. D. de Nies herdenkt, dat hij 50 jaren in de vishandel werkzaam is. Dr. A. Rutgers van der Loeff 50 jaar Doc tor in de klassieke letteren. 25-jarig bestaan van het Loosduinse Bad huis. 50-jarig jubileum van J. B. Schleicher, chauffeur bij de Gemeentereiniging. Herdenking van Vincent van Gogh in het Gemeente Museum en opening van een Van Gogh-tentoonstelling. Afscheid van Mr M. van der Feen, hoofd van de Afdeling Wederopbouw en Volks huisvesting van de Gemeente-secretarie. Rouwdienst voor Koningin Mary van En geland in de Engelse Kerk. 50-jarig jubileum van J. Hulspas als tuin arbeider bij de Heer J. Korter. Begin van de viering van het 25-jarig be staan van de Amateur-Toneelvereniging „Uit Eigen Kring” te Rijswijk. Mr. C. Zieck te Rijswijk 50 jaar Doctor in de rechtswetenschappen. Eerste steenlegging voor het nieuwe Jood se tehuis in de Van Weede van Dijk- veldtstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 117