7 10 10 de 11 de 11 13 14 14 17 17 8 9 3 April. 5 KRONIEK OVER 1953 99 Rijswijk besluit tot 60-jarig bestaan van de Haagse Golfclub. Overleden Jhr. Mr. H. J. H. Stoop, oud- notaris. Prinses Wilhelmina betrekt voor enkele dagen het paleis aan het Lange Voorhout. Jan Franken, kunstschilder, 75 jaar. 50-jarig jubileum van C. C. van Rossum, enig firmant van de firma J. van Rossum, aannemersbedrij f H.M. de Koningin komt met Prinses Ma rijke voor drie dagen in het Paleis aan het Lange Voorhout. De gemeenteraad van de bouw van een nieuw Raadhuis. Viering van het 65-jarig bestaan van Scheveningse Gereformeerde jeugdvereni ging „Jonathan”. Overleden Anth. Folmer, oud-lid van Gemeenteraad. Aanvang van de werving van vrijwilligers voor de Bescherming Burgerbevolking. Officiële opening van het nieuwe gebouw van het Ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen aan de Nieuwe Uitleg. 50-jarig jubileum van A. L. J. Couturier, binnenhuis-architect bij de Kon. Meubelfa briek H. P. Mutters Zoon. De nieuwe gezant van Venezuela, Julio Alfredo de la Rosa, biedt zijn geloofsbrie ven aan H.M. de Koningin aan. De nieuwe gezant van Syrië, Ali Assaad Khandji, biedt zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin aan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 118