Dr. J. T. KRONIEK OVER 1953 100 17 April. 20 21 22 23 24 25 26 27 het 27 28 28 29 van Ds. A. K. Straatsma van de Mulo- en Han- aan de Neptunusstraat 92. leden van de Bond van Duit- aan den Haag. het 75-jarig bestaan H.M. de Koningin bezoekt de tentoonstel ling „Maurits de Braziliaan” in het Mau- ritshuis. 75-jarig bestaan delsdagschool Bezoek van se architecten Viering van het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Scheveningen. H. C. E. van Ede van der Pals, oud-direc- teur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst, 70 jaar. 50-jarig jubileum als dokter van Bijl te Loosduinen. Huldiging van Dr. S. F. A. C. M. baron van Wijnbergen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als burgemeester, eerst van Waalre en Lisse, thans van Wasse naar. Afscheid van Dr. G. Brongers van de Baptisten-gemeente. 40-jarig jubileum als predikant. De Carthage wordt weggesleept van Scheveningse strand. Het Haagse bedrijfsleven biedt aan de Burgemeester f 50.000,aan voor het In stitute of Social Studies om de balzaal in het Paleis Noordeinde als aula in te rich ten. Overleden Henk Alsem, cineast en eige naar van Chateau bleu en Meerrust. H.M. de Koningin stelt de Paleistuin voor het publiek open en brengt een bezoek aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 119