2 2 6 6 KRONIEK OVER 1953 101 30 April. 1 Mei. 1 het echtpaar 3 4 5 5 5 de het 4 4 van de Vakschool voor Meerwijk en Morgenstond benevens aan de Van Gogh-ten toonstelling en het Insti tute of Social Studies. Herdenking van het 25-j.arig bestaan van de Prinses Julianakerk ,aan de Nieboerweg. Dr. F. C. Dominicus, leraar aan het Gro- tius-lyceum 50 jaren bij het onderwijs. 25-jarig jubileum van Ben van Eij.sselsteijn bij de Haagsche Courant. 55-jarig huwelijksfeest van Bes. Opening te Rijswijk van de grootste hout hal van Europa, de Nehimhal. Bevestiging van Ds. S. P. Tabaksblatt als predikant der Ned. Hervormde Gemeente met bijzondere opdracht. Onthulling van het monument voor de Stijkelgroep op de begraafplaats „West- duin”. Overleden Dr. H. Couvée, huisarts. Opening van de Inter-Europese conferen tie over de landbouwvoorlichting. Viering van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging voor den Haagschen Geld- en Effectenhandel. 40-jarig bestaan Schoenmakers. 40-jarig bestaan van de „Speciaalzaak” voor dierenbenodigdheden aan de Denne- weg. Viering van het 50-jarig bestaan van Haagse Bakkerspatroons Vereniging. Viering van het 60-jarig bestaan van Hoofdbestuur van de P.T.T.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 120