13 Mei. 16 16 20 20 23 24 25 25 26 28 20 22 23 23 24 KRONIEK OVER 1953 103 de viering van het 100-jarig de Christelijke Jonge Mannen mer van leden van het parlement van Thailand. Opening van bestaan van Vereniging. Benoemd tot voorzitter van de Algemene Rekenkamer Drs. M. de Bloeme. Overleden P. J. de Kanter, oud-lid van de Tweede Kamer en oud-directeur van de Bank van Nederlandse gemeenten. 40-jarig bestaan van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. 40-jarig bestaan van de Openbare Muziek Bibliotheek. Paul Arntzenius, kunstschilder, 70 jaar. Charles van Isterdaal, cellist, 75 jaar. Ds. Mr. D. G. Hoevers 25 jaar Evange- lisch-Luthers predikant. 40-jarig arts-jubileum van Dr. H. de Wolff. Vlaggetjesdag te Scheveningen. 60-jarig huwelijksfeest van het echtpaar W. A. van Pieterson-van de Ven. Overleden Mej. A. C. E. van Oosterom, oprichtster van de eerste school voor slechthorenden. 60-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Dr. C. van Altena-Strikwerde. Viering van het 65-jarig bestaan van de Haagse Lawntennisclub „Leimonias”. Begin van de Haringrace te Scheveningen. 50-jarig bestaan van de Haagse afdeling van de Nederlandse Bond van Patroons in het Meubileringsbedrijf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 122