29 31 6 7 7 7 KRONIEK OVER 1953 104 29 Mei. 3 het 8-11 Juni. 8 Juni. 8 8 8 i de aan 1 Juni. 1 Ingebruikneming door de Duinoordkerk van de gerestaureerde Kloosterkerk. Opening van het nieuwe gebouw van Christelijke Bedrijfsgroepencentrale de Javastraat 2 b. Ds. L. Tamminga bevestigd als 3e predi kant van de Ned. Herv. Gemeente te Rijs wijk. Rijswijk tot zeehavenplaats verklaard. 40-jarig jubileum van Ds. A. Offeringa, emeritus-predikant van Scheveningen. Installatie van 272 natuurwachters in en rond het Zuiderpark. Opening van de Louisa-hal in het Dieren park Wassenaar. Viering van het 25-jarig bestaan van Haags Matrozenkoor. Bezoek van de Zuid-Afrikaanse minister J. H. Viljoen aan Den Haag. Intrede van Ds. I. Verkade als predikant bij de Geref. gemeente (art. 31 K.O.) te Voorburg. Baltic and international maritime conferen tie in Den Haag bijeen. Onthulling van gedenkstenen van het voormalige „Oranjehotel” te Schevenin gen. Overleden J. Tersteeg (Eilkema de Roo), letterkundige. Overleden te Bilthoven A. van Hengel, oud-directeur van de Topografische Dienst. 60-jarig huwelijksfeest van Ds. A. D. C. Kok, emeritus-predikant te Voorburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 123