9 Juni. 9 9 10 11 11 15 15 16 16 16 17 17 105 KRONIEK OVER 1953 het Internationaal Theater Dr. Malan, de Zuid-Afrikaanse minister president, bezoekt Den Haag. Opening van het Internationaal congres van Organisaties voor het Amateurtoneel (I.A.T.A.). Opening van Congres. Het borstbeeld van Constantijn Huygens, tijdens de oorlog verwijderd, wordt her plaatst aan de Ary van der Spuyweg. Afscheid van C. W. P. Otten als comman dant van de brandweer en installatie van H. J. van Oostveen als zijn opvolger. Afscheid van Mej. G. C. Telders, die ja renlang de kroniek voor „Die Haghe” heeft verzorgd, van het gemeente-archief. Officiële opening van het Holland Festival en ontvangst door het Gemeentebestuur. 50-jarig ambts-jubileum bij de belasting inspectie van de heer A. H. Luyck. Eerste Internationale Verkeerstechnische Leergang geopend door minister Mr. J. Algera. 40-jarig bestaan van het Ziekenhuis St. Antoniushove te Voorburg. Tweede Internationale Congres van Archi varissen geopend door Minister Mr. J. M. L. Th. Cals in het Kurhaus. 125-jarig bestaan van de melk-, zuivel- en levensmiddelenbedrijf firma Starrenburg in de Nieuwe Molstraat. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. G. J. Streeder, predikant bij de Ned. Herv. ge meente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 124