30 Juni. 30 1 Juli. 1 1 1 1 2 3 5 6 107 KRONIEK OVER 1953 30 den Bergh, sportjour- de Brederodeschool 1 het 4 Dr A. Winsemius als direc- van de Industrialisatie. 50-jarig jubileum van Jac. Hazenjager bij de firma Franses aan de Korte Poten. Overleden Joris van nalist. J. Th. Groenewegen 50 jaren jachtopzich- ter-tuinman op Reygersbergen. 50-jarig bestaan van de Plaatselijke Tele foondienst. 70-jarig bestaan van de Koninklijke Alge mene Wielrijdersbond A.N.W.B. 60-jarig bestaan van van Merlenstraat. De H.T.M. begint met rondritten door de stad. Viering van het 25-jarig bestaan van Centraal Medisch Tuchtcollege. Ds. M. N. W. Smit steekt de eerste spade in de grond voor de bouw van de Ned. Herv. Pauluskerk aan het Wielewaalplein. Viering van het 40-jarig bestaan van de Haagse Blindenvereniging. 60-jarig artsjubileum van Dr A. J. Bossets. Opening van het Ille Internationaal Bak- kerijcongres in het Kurhaus. bevelhebber van de N.A.T.O. strijdkrach ten op het Departement van overz. ge biedsdelen. Opening van het Internationaal Oliecon- gres te Scheveningen (Association of Seed Crushers). Afscheid van teur-generaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 126