6 Juli. 8 8 10 de griffie 10 10 13 13 14 14 15 15 16 17 108 de Catharina van de Mient 275. 50-jarige werkzaamheid Bernard Hangjas. KRONIEK OVER 1953 M. Smits, Koningstraat 18 is 50 jaar als slagerspatroon gevestigd. Herdenking van de promotie vóór 50 jaar van Mr. Dr. R. E. Kramer, vroeger ver bonden aan het Departement van Oorlog. 50-jarig jubileum van Ds. W. Dunnebier, Ned. Herv. predikant. De Burgemeester opent het International House in de Alexanderstraat. G. Pippel, Oud-directeur van der Tweede Kamer, 80 jaar. A. N. Radoux, onderchef der afdeling Machine-zetterij, 50 jaar bij de Staats drukkerij. Aug. M. J. Grégoire ontvangt uit handen van Prins Bernhard de zilveren anjer in verband met zijn verzameling betreffende de fotografie. Opening van drie nieuwe operatiekamers en een sterilisatiekamer in het Gemeente ziekenhuis. 25-jarig bestaan van Rennes-school aan 90e verjaardag en als kunst-expert van 100-jarig bestaan van de Koninklijke druk kerijen Lankhout-Immig. B. van Leeuwen Szn, de oudste reder van Scheveningen, 80 jaar. Overleden Jhr. Mr. Rhijnvis Feith. oud- president van de Hoge Raad. Overleden Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, componist.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 127