14 Sept. 15 16 17 17 23 19 19 20 21 23 16 16 18 19 KRONIEK OVER 1953 112 23 en 24 Sept. Congres heid van landse Centrale Vereniging tot bestrijding van Tuberculose. Opening van de internationale vergadering van Naval Architects. Mej. E. M. M. J. Helvenstein 50 jaar in dienst bij de N.V. Wisbrun Liffman. Kolonel P. W. Scharroo, 70 jaar. Overleden G. M. de Zwart, vice-voorzit- ter van de Katholieke Bouwvakarbeiders- bond ,,St. Jozeph”. Drs. M. de Bloeme, voorzitter van de Al gemene Rekenkamer 50 jaar in Rijksdienst. 50-jarig bestaan van het Makelaarskantoor R. H. Hoogenraad te Rijswijk. 50-jarig bestaan van de Stedelijke Bouw maatschappij. J. Diepsloot, oud-onderwijzer, 80 jaar. Herdenking van het 160-jarig bestaan van de maatschappij „Diligentia". Ds. Groeneweg, 90 jaar. Wegens het bereiken van de 70-jarige leef tijd trekt J. Melius zich terug als beheerder van het Centraal bureau van het Neder lands Genootschap voor Heilgymnastiek, massage en physiotechniek. Overleden Dr. G. H. Schoep, arts. Congres van de Federatie Goud en Zilver. Afscheid van B. A. Albers van de Tweede Ambachtsschool, na 36 dienstjaren. Overleden Mr. J. A. C. Groenewegen, substituut-officier van Justitie. en tentoonstelling ter gelegen- het 50-jarig bestaan der Neder-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 131