KRONIEK OVER 1953 113 Ambtenaren 24 Sept. 27 28 1 October. 1 1 1 1 2 2 3 3 28 29 30 van de N.V. Struycken tapijthandel. het 100-jarig bestaan van de en Fabrieken voor van de C.J.M.V. afdeling 75-jarig bestaan Scheveningen. 60-jarig bestaan Bedden en Viering van Kamer van Koophandel ’s-Gravenhage. Dr. P. Muntendam neemt afscheid als Staatssecretaris voor de Volksgezondheid, wegens zijn benoeming tot hoogleeraar te Leiden. Luitenant-generaal-vlieger J. A. Aler legt zijn functie als chef luchtmachtstaf neer. 60-jarig bestaan van de Vereniging Alge mene Haagsche Polikliniek. Overleden de Braziliaanse Ambassadeur J. R. de Mosedo Soares. Laatste rit van de trein Scheveningen- Wassenaar-Den Haag. 75-jarig bestaan van de Gymnastiek- en sportvereniging „Olympia”. Internationaal congres van van de Burgerlijke Stand. Pater H. Schulinck s.j. herdenkt het feit dat hij 70 jaar geleden in de orde der Je- zuiten trad. Overleden Herman Stotijn, solo-contra- bassist. Overleden A. H. Nollen, aannemer. Mevr. D. Lammerts-Koopman, 101 jaar. Overleden Mevr. B. Dettmeyer-Wessel, bekende figuur op sociaal en charitatief gebied.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 132