7 10 15 6 7 KRONIEK OVER 1953 114 5 6 8 10 13 15 16 15 15 van het Instituut Wolters 5 October. H. P. Klaassen 50 jaar in dienst bij Maga zijn Nederland Kattenburg N.V. Overleden Ds. J. Hoogenraad, Ned. Herv. predikant. De gerestaureerde „Boschmolen” of „Nieuwe Veenmolen” wordt ingericht als ontvangsteen trum. 40-jarig bestaan van de Corso Cinema. R. Bos 55 jaar ingediend bij Gebr. W. en A. van Eek. Minister Witte installeert de Commissie Wederopbouw Bezuidenhoutkwartier. Koningin Juliana en Prins Bernhard wonen de opening bij van het tweede congres van Europa. 50-jarig bestaan van de Firma Laas, car- rosseriemateriaal, Amsterdamse Veer kade 52. 60-jarig huwelijk van de heer en mevrouw T. A. de Ruiter-Verbaan te Scheveningen. Prof. Ir. M. J. Granpré Molière 70 jaar; hij nam 9 October afscheid als hoogleeraar te Delft. Sam Swaab, van 1914 tot 1948 le concert meester van het Residentie orkest, 65 jaar. Eretentoonstelling van het werk van Paul Arntzenius, ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. Overleden Prof. Dr. A. de Bondt. Overleden Schout bij nacht b.d. H. A. Romswinckel. 75-jarig bestaan (Bouscholte).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 133