16 17 17 20 21 22 23 24 24 26 27 27 28 KRONIEK OVER 1953 115 de Voetbalvereni- 16 October. Het bevolkingsonderzoek op tuberculose in Den Haag begonnen. Overleden Ir. L. L. Ornstein, oud-direc- teur van het Staatsbedrijf der Artillerie- inrichtingen. Officiële ingebruikname van het adminis tratieve gedeelte van het Nieuwe Stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein. Opening van de tentoonstelling „Den Haag onze stad". 60-jarig bestaan van ging H.B.S. F. Zwanenburg, oud-directeur der Ge meentewerken te Rijswijk, 75 jaar. Mej. M. van Es 50 jaar huishoudster bij de familie Briedé. Rector J. Vickley neemt afscheid als vice- voorzitter van de Haja en wordt ereburger van Haag. 75-jarig bestaan van de Nederlandse gas- meterfabriek George Wilson. Overleden P. A. Beket, onderwijzer en voorzitter van de Christelijk Gereformeer de Zondagschool. Overleden Mevr. J. Gardenier-de Bruyn, oud-voorzitter van de Haagse P.v.d.A. Eerste openbare vergadering van het In- dustrieschap „De Plaspoelpolder”. Selden Chapin, ambassadeur der V.S. neemt officieel afscheid van de regering. Overleden Suze de Lint, kunstschilderes. Luitenant-generaal tit. b.d. Jhr. A. G. Sickinghe wordt 85 jaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 135