116 KRONIEK OVER 1953 29 28 30 31 31 31 Soeter- 31 1 Nov. 1 2 2 de vereniging „Kin- 2 4 het Hospice Wallon. der Lugt Melsert-van Ees, 60 3 3 van Bouwdijk Bas psychiater. van de Elout van 28 October. Overleden Dr. F. S. tiaanse, neuroloog en Dirk Verbeek, toneelspeler, regisseur en toneeldirecteur, 70 j(aar. Overleden Mevr. G. M. Kaat-Verbeek, hoofd van Annie van jaar. Mej. D. W. Hazewinkel wordt 65 jaar en neemt afscheid als directrice van de in richting voor ooglijders. Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel neemt af scheid als Algemeen Rijksarchivaris. E. J. A. A. Quaedvlieg neemt afscheid als directeur van de veeartsenijkundige dienst en hoofdinspecteur voor de volksgezond heid. 50-jarig bestaan woudeschool. S. Bruysten, oud-hoofdredacteur van de Residentiebode, 50 jaar in de journalistiek. Ds. J. H. Jonker, Gereformeerd predikant te Voorburg, 80 jaar. Overleden W. J. van der Kloet, eigenaar van De Haagse Kunstzaal. Overleden F. J. Witteveen, kapitein ter zee b.d. 50-jarig bestaan van derzorg”. Overleden Dr. F. van Lohuizen, leraar. 60-jarig huwelijk van de heer en mevrouw W etters-T oorop. 50-jarig bestaan van de St. Nicolaasschool.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 136