23 Nov. 23 KRONIEK OVER 1953 119 24 24 25 25 25 26 27 28 30 1 December. A. 3 28 30 van der Poest Clement, gemeentearchi varis van Schiedam, benoemd tot Rijksar- chivaris aan het Algemeen Rijksarchief. Overleden Jhr. A. E. F. Graswinckel, commissaris van de N.V. Parkhotel. 80-jarig bestaan van de Kantoorboekhan del H. J. T. Matveld in de Zoutmanstraat. Ds. J. G. Feenstra, gereformeerd predikant 40 jaar predikant. Overleden H. A. van Daalhoff, kunst schilder. Charles Braakensiek, oud-toneelspeler, 70 jaar. Overleden Fanny Simons, oud-bibliotheca- resse van de openbare muziek-bibliotheek. G. P. van der Hout 50 jaar koetsier bij de Koninkrijke stallen. Uitreiking van de prijzen der Jan Cam- pert-stichting. Conferentie van de zes ministers van Bui tenlandse zaken in de Haag geopend. Ont vangst door het gemeentebestuur. Opening van het Congres van de Neder landse Vereniging voor maatschappelijk werk. G. van den Bor 50 jaar filiaalhouder bij de Wijnhandel fa. P. van Vliet. Paul Pul, bas-bariton, 70 jaar. Overleden te Zürich Sir Benegal Rau, rechter in het Internationale Gerechtshof te 's-Gravenhage. 55-jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw D. van Heusden-Kranenburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 139