ALPHABETISCH REGISTER 124 72, 60, 110 C. 64 112 Ill 107 79 Cabeliau, Abraham Calonni Cals, Mr J. M. L. thi 92 76 57 76 120 70 79 104 109 Brongers, J. A. Bronovo Brouwer, H. A. J, Brouwers, Abt Bruin, Maarten -M. J. Brummel, Dr L. Bruning, H. Brunswijk Brussel Bruysten, S. Budgetonderzoek, Haags Buining, Mr Dr J. R. H. Bulthuis, R. 78, 79, Bunge, Sas Buren Burg, P. J. M. van der Calsteren, F. L. van Camerarius, Ludwig Camp, H Campert, Jan R. Th. Campert-stichting, Jan Campo, Emil a Cannegieter, Mr D. Carsten, H Carthage, schip de Casuariestraat Chapin, Selden Charles, J. B. Chateau Bleu 61 107 105 106 de 113 Biz. 82 106 96 13 121 96 76 80 37 55 116 77 94 80 78 57 95 Burgemeester De Monchyplein 115 Buskes Jr, J. J83 Buysero, Griffier49 Buziau, Johan63 Bijl, Dr J. T100 105 62 - Centrale Vereniging tot bestrijding van Tuberculose 112 -van Europa, Tweede 114 - Federatie Goud en Zilver -Institut international des civilisations différentes -Ille Internationale Bakkerij - der Internationale, Haagse -Intern. Olie -Intern. Theater -XHIe Intern. Zuivel 43 9 64 119 79 117 81 93, 100 46, 47 115 64, 78, 100 BIz. Christof le15 Cinema, Corso114 C.J.M.V., afdeling Den Haag- West118 -afdeling Scheveningen113 Clingendaal, landgoed Clubhuis Te Werve Cobergher Cocheret, Ch. A Collart, A Colt, A Colijn, Mevr Conferentie, Atlantische 97 -Baltic and intern. Maritime Benelux -„De geboorte van Europa" -landbouwvoorlichting, Inter Europese -Ministers van landse Zaken - van zes, Haagse Congres ambtenaren van Burgerlijke Stand - van archivarissen, Tweede Intern -23e Bibliotheek .101 Buiten- 119 76 22, 24 Meister, J. J. de .117 --- 105 Calsv. d. Heyden, G. C. - - - 118 42,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 144