I ALPHABETISCH REGISTER 134 82, 18, 34, 96 115 25 5 81 41 5 85, 110 87 85 106 116 103 92 92 120 7 66 74 110 27 -Meershoek, J. W. M. 120 52 86 115 120 Biz. Schrijver, E82, 85 -Piet29 Schulink, H112 Schuman-plan60 Schurer, Fedde83 Scriverius, Petrus, zie: Schrij ver, Piet Secrèv< Seghers, Pater Shell Nederland, N.V. Sickinghe, Jhr A. G. Sierkan, de Sigismond, koning van Polen 22 Sigtenhorst Meijer, B. van den 68, 85, 108 .119 16 69 35 67 107 108 55 117 92 Ill 106 21, Simons, Fanny -Theod. J. Singer, Kurt Skytte, Johan Smit, Jac -Ds M. N. W. Smits, M Smout, Johan Schneider, Dr Hans Sociëteit „Megara” Soerabaja Solleveld, Nelia Sont Sophialaan Sorghvliet Souteveen, heerlijkheid 36, SpaansPronk, Hr en Mevr. A. D Spectator, Ned Spetter, I Sprookjestuin, Haagse Spruijt en Zonen, M. J. Spui Staatsbedrijf artillerieinrich- tingen Staatsdrukkerij108 Stadhuis, nieuwe 74, 75, 77, 115 -oude74 BIz. Saoedi-Arabië102 Sarter, Koen96 Schaap, Jan81 Schaepman, Dr H68 Scharroo, P. W112 Scheveningen 14, 18, 19, 100, 103, 104, 107, 108, 113, 114 5 19 119 110 85 98 112 91 85 85 107 Rennes 108 120 96 Scheveningse Veer - weg Schiedam Schilder, Kees Schippers, R. Schleicher, J. B. Schoep, Dr G. H. Schoevers, Instituut Schokking, Mr F. M. A. -Metelerkamp, C. C. F. School, Brederode -Catharina van -Dreibholzstraat -Duinoord- -Elout van Soeterwoude 93, 116 -Koningin Juliana- 95 -Koningin Wilhelmina- 117 -Mater Amabilis 87 -Mulo en Handelsdag- 100 -Potgieter-90 -Prins Willem- .120 -Prinses Wilhelmina- 96 -Prof. Mr V. H. Rutgers- 93 -St Nicolaas- - voor Slechthorenden -Viljoen- -De Visser-Smits- Schooltje voor woonwagen kamp, R.K Schoolvereniging, 's-Graven- haagse Schouten, Dr J. Schouwenaars, M. C. Schröder, Sierk - Co, N.V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 154