135 ALPHABETISCH REGISTER Biz. 68 79 113 101 114 106 87 70 75 52 61 101 79 98 104 28 55 4 79 120 119 105 94 62 55 54 94 75 89 118 69 62 Biz. 104 83 59 62 105 59 76 107 96 98 69 102 103 Straatsma, Ds A. K. Stracké, F. Streeder, Ds G. J. Studenten, Londense -Zuid-Afrikaanse Stuiveling, G. Struycken, N.V. Stijkelgroep, monument voor de Swaab, Sam Swartius, Eusthatius, zie: Swartz Swartz, Eusthatius Sweling, Pieter Jansz Swijser, architect SzékelyLulofs, M. H. T. Tabaksblad, Ds S. P. Tamminga, D. A. StakenburgVan Wijk, Hr en Mevr. A Stallen, Koninklijke Starrenburg, firma Stassen, Harold Staten-Generaal 60, 61, Statenzaal, Utrechtse Steentilpoort te Groningen Steins Bisschop, Mère Stellendam Ster, Jac van der Steijn, Gerard Stichting, D. A. J. Kessler -- „Goed Handwerk” - Haagse Jeugdverblijven 118 - Jan Campert .119 - voor Maatschappelijk werk - Visafslag Stoffels, A. C. M. A. Stoop, Jhr Mr H. J. H. Stotijn, Herman - „de Melkweg” - „Nederlands Zilver”. - Paul Arntzenius - Vernieuwings-onderwijs - Vincent van Gogh 88, 98, 101 - „50 jaar woningbouw” 71 Tergast, Nes89 Ternooy ApèlHaspels, Rika 106 Tersteeg, J97, 104 Tesselschade, Maria 67 Thailand, parlement van 102, 103 Thienen, F. van Thole, Karei Thulden, Theodoor van Tien Mei-club Toneelvereniging „Uit eigen Kring”, Amateur- Topografische dienst Torenklokken stadhuis, Tamminga, Ds L. Tegenbosch, Lambert Telders, Benjamin Marius -C. H -G. C Teldersweg, Prof. B. M. Telefoon, Haagse Telefoondienst, plaatselijke Telefoonnet Tehuis, nieuwe Joodse -voor onbehuisden Teixidor, Don Juan Tennisclub „Leimonias” Tentoonstelling Centrale Ver eniging tot bestrijding van Tuberculose112 - „Den Haag onze stad” 115 - „150 jaren Rijksarchief" 70 -- „Internationaal Den Haag” -van Kerstgroepen, Haagse -„Maurits de Braziliaan” 87, 100 106 71 114 90 95 109 73 99 113 Straaten, Willem van der 100 13, 15 105 97 94 63, 64,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 155