ALPHABETISCH REGISTER 136 60, 61 115 110 6 V. 92 80, Biz. 106 73 97 U. Linger, W. S Universiteit, Londense Utamaro Uyterste gracht 92 64 102 104 107 69 55 102 108 103, 109 70 97 88 27 Ill 86 99 116 96 109 68 118 4 120 9, 13 116 nieuwe Toren, St Jacobs- Tramlijn 10 Tramweg Maatschappij, Haagse Trein Scheveningen- Wassenaar-Den Haag .113 Troelstra, Mr P. 68, 73, 74, 102 Trombosedienst91 Tuberculose, bevolkingsonder zoek Tuchtcollege, Centraal Medisch Tulder, Louis van Turfmarkt oude Tweede Kamer, gebouw -griffie oud-lid 117 Vrij- Vader, Dr P. M. Vaderland, Drukkerij van het Vakschool voor Schoenmakers 101 Valenzuela, Louis Renard 96 VARA, afd. 's-Gravenrage 118 Veldman, J Veldoes Kleijn, Ds G. Velp Velthuizen, B. J. Ven, J. A. van der Verbeek, Dirk Vereniging Algemene Haagse Polikliniek113 -„Tot arbeid geroepen" Geref. Meisjes- 92 -Christ. Jonge Mannen 103 105 62 85 60 82 10 120 43, 44 -Haagse Blinden -- Haagsche Geld- en Effectenhandel101 -Haagse Journalisten 76 -Haagsche Stucadoors 117 .92 106 115 Blz. Vereniging, de Elout van Soe- terwoudeschool93 -HaagseBakkerspatroons 101 W7 -Haagse Studenten - van Huisvrouwen - H.B.S., Voetbal- - H.V.V., Haagse Voet bal- - van en voor Industrieë- len - „Jonathan", Geref. Jeugd- -- "Kinderzorg” -Loosduinse winkeliers Ned. Chemische - Olympia", Gymnastiek- en Sport-113 - „Onderling Kunstgenot", Politie Muziek- - „Onderneming en heid”'.92 Rijksambtenaren Sport- 109 - voor Sexuele Hervor ming - „Vlug en Lenig", Athletiek- Verhaak, G Verhoeven, M Verkade, Ds I Verkeerstechnische leergang, Internationale Verkiezingen Vermeer, R. J. Vermeulen, Dr Frans -J. A Verschoor, A. G. Versteegh, Theodora Verwer, Thomas

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 156