137 ALPHABETISCH REGISTER en e.v. 66, W. 69, Voorhout Voorschoten Vos, H Vosmaer Vredespaleis Vriend, J. J Vries, Hendrik de 65, 67, Vrooland, L Vrouw, eethuis voor de werkende Vrouwen, flat voor werkende Vrouwenbond, Haagse Vrouwenkoor, Residentie Vrijman, J. A. W Vijverberg 86 100 72 85 64 13 93 69 50 67 George Wink, Th. Winkler, J. -Vonk, A. Winsemius, Dr A. Winterkoning, de Winwood, Ambassadeur van Engeland Wisbrun Liftman, N.V. Wit, Dr C. de 67, Withuis, dichter Witte, Ir H. B. J -Wiist, A. M. A. J. Witte, Sociëteit Wittebrug, hotel de 74 74 118 89 61 73 116 107 99 106 47 5 58 69 14 120 73 81 27 112 88 7 114 69 9, 62 82 Biz. 83 78 115 104 24 55, 56 109 103 119 VollewensZeijlemaker, G. Volz, D. H Vondel, Joost van den 44, 45 Voorburg 91, 104, 105, 106, 109, 111, 117 73 15 73 13 73 71 83 67 Biz. 114 98 92 94 68 87 4 89 3 88 102 101 37 117 Verwey, Albert Vestdijk, S Vickley, J Viljoen, J. H. Villeroy Vingboons, Philips Visafslag, Stichting Vlaggetjesdag Vliet, firma J. P. van kwartier, Commissie Weede van Dijkveldstraat Wegenwacht A.N.W.B. Weimarstraat Wely, Jos van Wemelsfelder, W Wennekes, architect Wentinck, Ch. .71, 88, Wentzel, tuinarchitect Wessem, C. van 71, Westbroekpark Westduin, begraafplaats Westland Westerveld, A. C. WettersToorop, Hr Mevr Wielewaalplein Wilhelmina, Prinses Willard, A. Waal, Dr Anna de Waalre Waeyen Pieterszen, W. C. van der 4, 11, 12, Wagenstraat 50, Wagtmans, H Walpole, H Walsum, G. E. van Wassenaer 97, 100, 102, 104, 113 W atersnood94 Wederopbouw Bezuidenhout- Willem I, Koning 6, 10, Willem II, Koning 2, Willem II, Stadhouder Willem III, Koning 2, 3, Willem Frederik, Prins Willem de Zwijgerlaan Willemspark 1, 2, 3, Wilms, G Wilson, Ned. Gasmeterfabriek 106, 115 70 73 61 107 41, 42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 157