4.845,20 217,35 125,— 21,83 600,— 109,50 40 103,73 27,50 JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 140 6.137,55 6.137,55 Publicaties. C. R e k e n i Ontvangsten: Contributies 1953 Interest Spaarbank Gemeentesubsidie Verkoop jaarboeken Verlies 22,50 24.94 ng over 195 3. en Obligatie en geschriften 2.840,— 249,30 1.500 296,— 1.252,25 De leden ontvingen in dit jaar het jaarboek 1951/'52 bevattende de registers over de jaarboeken sinds 1930 en verder het jaarboek 1953 met vele interessante artikelen, waaraan de Haagse kroniek over de jaren 19501952, Uitgaven: Jaarboek 1953 Lezingen Zaalhuur Excursies Bezoldiging Protocolbewerking Sociale lasten idem Bijdragen aan andere Verenigingen Porti en administratiekosten Drukwerk Afschrijving oninbare contributies van vorige boekjaren Diversen B. Geldmiddelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 160