142 JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING de Goede van „Die Haghe” ge- i de hun geboden gelegenheid het Nieuwe en de daar gehouden tentoonstelling „Den stad” te bezichtigen. 19 November vergastte Lutterveld „Die Haghe” op een lezing met over „Vaderlandse geschiedenis in beeld”, waarbij in het bijzonder aan Den Haag aandacht werd geschonken. Tenslotte hield op 9 December dr. J. naar. Bezichtigd werden de R.K. kerk van Herder onder leiding van de oud-pastoor, de Heer Ch. N. J. Meysing, en de oude Ned. Hervormde dorpskerk onder leiding van de predikant dr. H. J. Honders, waar na het gezelschap door de burgemeester van Wassenaar dr. S. baron van Wijnbergen op het Raadhuis „de Pauw” werd ontvangen, waarbij dit gebouw werd bezichtigd en verversingen werden aangeboden. De zomer-excursie bracht 24 Juni een groot aantal leden naar de Vechtstreek. Na een bezoek aan het museum „Sypesteyn” te Nieuw-Loosdrecht, werd in de namiddag de onlangs gerestaureerde dorpskerk in Loenen aan de Vecht bezichtigd onder leiding van de predikant dr. S. van der Linde. Tenslotte werd een bezoek gebracht aan het Museum „Slot Zuylen”. 4 Juli werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling „Hoofdbestuur der P.T.T., zestig jaar evolutie”, waar de directeur van het Postmuseum, dr. R. E. J. Weber, het gezelschap ontving. 9 September waren de Klooster kerk, waar men werd voorgelicht door ds. J. A. Kwint en de Heer Phil. J. W. C. Bolt, de architect onder wiens leiding de restauratie van deze kerk had plaats gehad, en vervolgens de R.K. kerk van de H. Jacobus in de Parkstraat het doel van een geslaagde excursie. In aan sluiting hiermede nam men nog een kijkje in het Rust hof, Parkstraat 41. 7 November maakten de leden bruik van Stadhuis i Haag, onze dr. R. van lichtbeelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 162