1894 1895 1897 1899 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 74 140 190 280 452 517 650 810 780 805 830 810 794 780 851 782 786 701 645 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 594 582 591 609 663 642 631 625 632 607 583 603 667 670 670 640 640 612 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 524 465 418 393 411 392 412 383 293 302 320 343 371 362 393 396 382 387 som- van 1 Oct. 1892 1 1 JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 144 r Het Ledental van „Die Haghe”. 1 Vermeld is het aantal leden per 1 Januari. Van mige jaren is dit niet bekend. De jaarverslagen omstreeks 1910 geven vermoedelijk het ledental per 31 December van het verslagjaar, dus zonder aftrek van de in de loop van dat jaar verloren leden, derhalve ietwat geflatteerd. De stormachtige groei van de vereniging bereikte in 1902 een hoogtepunt. Op 14 Februari van dat jaar werd aan Koningin Wilhelmina bij gelegenheid van de aan vaarding van het Beschermvrouwschap van de vereniging een feest aangeboden. 150 nieuwe leden waren daarvan het gevolg, 30 bedankten echter terstond weer!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 164