„DIE HAGHE” OVER 1953 145 Geselschap. In 1912 begint de achteruitgang. Voorbode van de komende oorlog? De daling tijdens de oorlog wordt spoe dig weer ongedaan gemaakt. De crisis van 1929 veroorzaakte opnieuw verminde ring. Merkwaardig dat herstel uitbleef! De daling tengevolge van de tweede wereldoorlog was gelukkig van voorbijgaande aard. Gezien tegen de achtergrond van de bevolkingsaanwas van Den Haag wordt het beeld nog veel somberder. Enige cijfers ter illustratie: 1893: 170.000; 1903: 222.000; 1913: 295.000; 1923: 366.000; 1933: 460.000; 1943: 507.000; 1953: 584.000. Een lichtpunt: de belangstelling voor de lezingen en excursies, voorheen soms zo gering dat ernstig over sta king daarvan is gedacht, is aanzienlijk toegenomen! „Die Haghe” heeft haar reden van bestaan nog niet verloren! Spoedig zal Den Haag 600.000 inwoners tellen; moge „Die Haghe” dan 600 leden hebben! Het kan, als ieder lid een nieuw lid aanbrengt!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 165