5 NATIONALE MONUMENT OP PLEIN 1813 klein. Het Willemspark dankt, meen ik, zijn juist zo behagelijke sfeer voor een groot deel aan zijn ruime en goedgekozen verhoudingen. De elkaar kruisende Alexan- derstraat en Sophialaan, beide genoemd naar kinderen van Koning Willem II, zijn reeds in 1857 getraceerd op een breedte, die hen thans na bijna een eeuw in een acht maal grotere stad met ongekend toegenomen verkeer in staat stelt dit verkeer te verwerken. Het is te betreuren, dat door de afbraak van de beide villa’s langs de Zeestraat en op de hoek van deze en de Javastraat en de bouw ter plaatse van het voor de om geving te grote en te hoge flatgebouw Willemspark het geheel aanzienlijk is geschonden. Ook het gebouw van de 's-Gravenhaagse Schoolvereniging misstaat in deze omgeving, maar verder is het villapark vrijwel bewaard gebleven, zoals de ontwerper het zich had gedacht. Langs het deel van de Zeestraat tussen de Sophialaan en het Scheveningse Veer was hij, doordat deze grond in han den van particulieren was, niet in staat villabouw te ont werpen. Vandaar dat wij er nu gesloten bebouwing vinden. Ten Noorden van de Sophialaan stond de Noordmolen en toen deze in 1858 werd afgebroken werd op de molenwerf het z.g.n. rijkeluishofje gebouwd, dat nog bestaat. Ook dit deed reeds enige afbreuk aan het karakter als villapark. Maar toch is de algemene indruk behouden gebleven. Niettegenstaande of wellicht juist omdat de zorgvuldig geplaatste bomen enige jaren ge leden door jongere exemplaren zijn vervangen. Want daardoor is meer doorzicht verkregen en het gezicht van het Lange Voorhout door de Parkstraat naar Plein 1813 is een der fraaiste stadsgezichten van Den Haag. Het monument op het plein is hierbij een belangrijke factor, het monument herinnerend aan het herkrijgen van onze onafhankelijkheid in November 1813, waarvan de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 16