HET WILLEMSPARK EN HET 8 s I en daar heeft Withuys getoonzette cantate werd uitgevoerd. De feest rede werd uitgesproken door Prof. J. van Oosterzee, die daartoe pas bereid was gevonden nadat vele anderen voor de eer hadden bedankt. De Koning verrichtte per soonlijk de eerste steenlegging, waarbij hij een spontane rede uitsprak, die eindigde met de bekend gebleven woorden: „Wij allen uit het Huis van Oranje, wij kun nen nooit, ja nooit genoeg doen voor ons Nederland”. Van het feest werd een grote lithografische afbeelding vervaardigd, een der laatste historieprenten van een Haagse gebeurtenis, maar tevens werd voor het allereerst in de geschiedenis van onze stad een fotografische op name van een historische gebeurtenis gemaakt. Omvang en technische uitvoering van beide afbeeldingen tonen op interessante wijze de vorderingen aan van de oude kunst zowel als van de nieuwe technische vaardigheid. Inmiddels was enkele dagen tevoren in het logegebouw der vrijmetselaren aan de Fluwelen Burgwal een ten toonstelling geopend van de ontwerpen ingezonden naar aanleiding van de uitgeschreven prijsvraag. Ze waren alle door Nederlanders ontworpen, zoals het prospectus dit eiste en „op een paar na alle boven het middelmatige verheven”, zoals de Spectator zich uitdrukte. In totaal waren 28 ontwerpen ingezonden zich een felle strijd van jaren rond twee ervan ontwikkeld, zijn de andere in het vergeetboek geraakt. Het is thans gelukt om van 19 van de 28 de namen der ontwerpers vast te stellen, terwijl van 10 afbeeldingen bekend zijn. Na de beslissing zijn de inzenders in de gelegenheid gesteld hun tekeningen terug te nemen. De meesten hebben hiervan gebruik gemaakt; enkelen heb ben hierbij hun naam bekend laten worden. Een tiental heeft zijn tekeningen aan de commissie gelaten, zodat deze zich thans nog bevinden in het archief der Hoofd-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 20