NATIONALE MONUMENT OP PLEIN 1813 15 allerlei kwesties over de uitvoering. Hierin hadden de industriëlen een hoog woord. Men wenste de losstaande beelden uitgevoerd volgens het nieuwe procédé der gal- vano-plastiek. En voor dit procédé schijnen Koelman’s modellen niet geschikt te zijn geweest. Er werden vele, lange en moeilijke onderhandelingen gevoerd met Christofle te Parijs en Van Kempen te Voorschoten, die beiden aanboden de beelden in hun werkplaatsen op nieuw te laten modelleren. Tenslotte won Van Kempen het pleit en werd hem de vervaardiging opgedragen. Maar nu moest nog, alsof dit maar een kleine bijzaak was, een beeldhouwer gezocht worden. Deze vond men tenslotte in Brussel. Daar woon den Joseph Jaquet, professor aan de Academie van Beeldende Kunsten, bekend door het beeld der over winning op het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, en zijn broeder J. Jaquet. Aan de eerste werden nu alle beelden besteld met uitzondering van de Godsdienst en de Geschiedenis, die zijn broeder zou ontwerpen of liever zou maken. Want van ontwerpen was nauwelijks sprake. De tekeningen van Koelman werden n.l. aan de heren Jaquet ter beschikking gesteld en inderdaad doen hun beelden dan ook zeer veel aan die van Koelman’s eerste tekeningen denken. Velen werden er door gestuit, dat Belgen een zo groot aandeel hadden aan een zo bij uit stek nationaal monument. Maar de in aanmerking ko mende Nederlanders hadden zich onttrokken. Royer vond zich te oud, Stracké weigerde, vermoedelijk wel omdat hij lid van de jury was en Lacomblé protesteerde fel tegen de opdracht aan buitenlanders in een in het Frans gestelde brief. Hem was verzocht de gebogen reliefs aan de zijkanten van het monument te maken, maar hij wilde niet met Belgen samenwerken. Na zijn weigering werd dit werk opgedragen aan een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 29