NATIONALE MONUMENT OP PLEIN 1813 17 nagelaten. Het monument staat nu wat verloren en zon der andere omgrenzing dan wat bloemperkjes op het grote plein. Het is te hopen, dat op den duur het hek weer geplaatst zal worden. In de Raad is er terecht op aangedrongen het tenminste zorgvuldig te bewaren. In 1954 werd door de gemeente besloten de beelden, wier duurzaamheid in 1869 voor vijftig jaren was gega randeerd, opnieuw te doen gieten, ditmaal in brons. De onthulling van het Nationale Monument werd op 17 November 1869 vastgesteld. Weer waren op het Plein 1813 luxueuse tribunes gebouwd. Nicolaas Beets had een cantate gedicht, die door de bekende Dunkler was getoonzet, welk werk nog steeds gaarne door Haagse zangverenigingen wordt uitgevoerd. In bijzijn van de gehele Koninklijke familie verrichtte de bejaarde Prins Frederik de onthulling, Ook van deze plechtigheid werd een grote lithografische afbeelding vervaardigd, maar foto’s werden er ditmaal niet gemaakt. Zo had het Willemspark, juist tien jaren nadat de eerste bewoner er zich had gevestigd, zijn voltooiing, in zeker opzicht zijn bekroning gevonden in het Nationale Monument, dat nog steeds op treffende en veelszins grootse wijze uiting geeft aan de dankbaarheid voor Nederlands bevrijding in 1813. De bouwgeschiedenis van dit monument moge niet verkwikkelijk zijn, het resultaat was zeer bevredigend. Zo is in de zestiger jaren van de 19e eeuw, een periode van verval van de goede smaak en van gering artistiek inzicht, toch in Den Haag een stadswijk tot stand ge komen, die nog heden door zijn spheer en algemene in deling, meer dan door positief architectonisch schoon, een sieraad is voor de residentie en grote bewondering wekt en verdient.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 32