DE SCHEVENINGSE WEG 18 DE SCHEVENINGSCHE WEG O weg van Huygens roem Met Uwe stille dreven Gewis eerst ka.al en recht Door’t duinenblond omgeven, Allengs door boom en blad Beveiligd voor de zon Hoe schoon en groot waart gij Toen Uwe taak begon! Van verre zong de zee Haar ruischend eeuwig lied En riep tot zich de mensch Die stede en woon verliet! Een enkle visscherskar Doorbrak Uw stil bestaan Een enkele paardenhoef Weerklonk er door de laan! En ’t hemels vooglenkoor Hoog zwevend in de lucht Was voor des wandlaars oor Een levensblij gerucht! Zoo waart ge eeuw na eeuw In tijd van rust en vree Zoo waart g’in onze jeugd Gij Groote Weg naar zee!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 33