DE SCHEVENINGSE WEG 19 meer MARIE C. VAN ZEGGELEN 12 Aug. 1953. Slechts als het zonlicht daalt En ’t menschdom is naar huis Weerklinkt weer ’t eeuwig lied Van ’t goddelijk geruisch Nu ratelt er en vliegt Met donderend geweld Al wat het menslijk oor In fijnste vezel kwelt. Er dwaalt geen wandlaar Getrokken door de zee Een volle tram nam hem Met honderd andren mee. En aan het blonde strand Zoo plechtig eens en wijd Wacht hem 't vulgair rumoer Van ’t strand aan alle zijd. Het ruischen van de zee Verstomt daarvoor terecht En heeft der wereld nu Zijn laatste woord gezegd. O weg van Huygens roem Keert nooit dit schoone weêr Zijt ge voor onze geest Her’inring en niets meer?!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 34