EEN METEOOR AAN DE HAAGSE HEMEL: DE AMBASSADEUR VAN DIJCK (1567—1631) de geschiedenis 1 zijn topographie, is door Dr D. HOEK Voor de minnaar van de geschiedenis van Den Haag, speciaal dan die van zijn topographie, is er geen koste lijker bezigheid dan zich te verdiepen in de prachtige en tegelijk zo betrouwbare plattegrond, waar de „timmer lieden” en tekenaars Bos en Van Harn in ’t begin van 1616 de laatste hand aan hebben gelegd. Wie dat doet vindt helemaal onderaan, rechts, een kasteelachtig huis met een tuin, een vierkante vijver en in ’t midden daar van een eilandje. Gaat hij op 't bijbehorende lijstje na, wat het voorstelt volgens ’t nummer, dat erbij aange geven staat, dan vindt hij: ,,’t Huys van den Ambassa deur Van Dijck”. Toen schrijver dezes dit deed, nu al heel wat jaren geleden, voelde hij zich bijzonder geïntri geerd. Wie kon dat wel wezen, die „Ambassadeur Van Dijck”? Het uitsluitsel, dat hem het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek gaf, was net voldoende om zijn nieuwsgierigheid verder te prikkelen. Zo is hij dan zelf naar gegevens op zoek gegaan. Niet zonder resul taat. Hij zou dit hele Jaarboekje er gemakkelijk mee kunnen vullen. Maar hij zal dit niet doen de Redactie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 35