22 EEN METEOOR AAN DE HAAGSE HEMEL Westkust van Zweden gevestigd zou zijn. Het werd Gotenburg, dat in zijn eerste stadium op het delta-eiland Hisingen in de mond van de Gota gelegen was. Wie kon hij daarbij beter gebruiken dan de Hollanders met van het havenwezen en hun be- moed bij ’t bevaren van de wereld- de stad haar eigen privilegiën krij- een geest, die de Hollanders aantrek- raadpleegde nu een van deze koos zich tot raadsman, de formele, juridische kant Dijck. Ook tot andere zaken, hun geweldige kennis faamde ervaring en zeeën? Daarom zou gen, geschapen in ken moest. Hij raadpleegde nu de Amsterdammer Abraham Cabeliau, een van de grote kooplieden van ons land, en deze koos zich tot raadsman, om hem voor te lichten over de formele, juridische kant van de zaak, Mr Jacob van Dijck. Ook tot andere zaken, van verre of van nabij de Zweedse zeehandel betreffende, strekte hun samenwerking zich uit; sommigen menen zelfs, tot die laatste alleen. Hoe dan ook, in 1607 belastte zich Cabeliau met de leiding van de eerste immigrantengroep. Hij zette zijn mannetjes op Hisingen af, waar ze eerst hun havens en grachten te graven en hun houten huisjes te bouwen kregen, en reisde toen naar Stockholm door. Hier was ook Van Dijck. Of had hij de hele rondreis meegemaakt? Niemand, die ’t ons vertelt. Zoveel is zeker, dat de defi nitieve tekst van het stadspriviligie nu werd vastgesteld en op 14 Augustus 1607 door Karel IX met zijn zegel bekrachtigd. Inmiddels had Van Dijck op de koning een diepe indruk gemaakt. Hij zou het bewijs ervan krijgen, maar de wijze waarop is pas goed te begrijpen, als we ons rekenschap geven van de situatie, waarin Zweden ver keerde. Voor velen, speciaal in het buitenland, was Karel IX niet meer dan een usurpator. Volgens de wet ten der erfopvolging had niet hij, maar zijn oudere broer Sigismond recht op de troon. Maar Sigismond, koning van Polen, was een militant katholiek en Zweden was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 38