EEN METEOOR AAN DE HAAGSE HEMEL 25 ons land om er de Zweedse belangen te bepleiten. Ook Frankrijk zou hij, als deel van een gezantschap, opnieuw hebben bezocht, zo Ravaillac, die op 14 Mei 1610 de Franse koning vermoordde, geen roet in het eten ge gooid had. De constellatie veranderde hier nu zó vol komen, dat geen protestants vorst meer op Franse steun behoefde te rekenen. Voortaan bleef, in de praktijk, de opdracht aan de hofraad Van Dijck dus beperkt tot de Nederlanden alleen. Inmiddels brak tussen Zweden en Denemarken de oorlog uit. Inmiddels stierf ook Karel IX en volgde Gustaaf Adolf hem op. In Januari 1613 tenslotte, werd de vrede van Knered getekend, die een eind aan de oorlog maakte. Het spiksplinternieuwe Gotenburg was door de Denen volkomen verwoest en de vesting Elfs- burg, die het beheerste en beschermen moest, bezet. Om Elfsburg te lossen moest, over vier jaar verdeeld, door Zweden een bedrag van één millioen Zweedse rijksdaal- ders worden betaald. Dit alles zou op het leven van Van Dijck van niet geringe invloed blijken te zijn. In April 1613 behaalde Van Dijck in de Nederlanden zijn eerste positieve succes. Oorlogvoeren kost geld en dus moest hij geld zien te krijgen. Hij mocht daartoe koper aanbieden uit de groeven van Falun, levering op termijn. Het lukte. Zelfs waren de Staten-Generaal zeer met het aanbod ingenomen: het koper ging vroeger naar Lübeck en bereikte dus slechts langs een omweg ons land. Zo werd dan Van Dijck vereerd met een gouden ketting ter waarde van 1000 gulden. Zijn ster was aan 't rijzen. En dat bleef ze nu doen. Voorlopig althans. Niet Zweden alleen, ook de Nederlanden kregen last van de Denen, o.m. van hun tolheffing in de Sont. In datzelfde jaar 1613 hadden de Staten dan ook een feitelijk tegen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 41