I I Aj/ AeC Weerluy/jy 'Aef I Spuy. HET WEESHUIS VAN DE DIACONIE (HET VROEGERE ZWEEDSE HUIS), met gezicht op de linkeroever van de Haagse Vaart (nu Pletterijkade)omstreeks 1690. Het middentorentje moet uit een latere tijd dateren dan .die van Van Dijck. OrPHAWOTROFHXÜM, ad CjkTAl -RACTAJl. I,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 45