EEN METEOOR AAN DE HAAGSE HEMEL 31 Richt zijn hof Woord door hem Een doorn tussen de rozen, waarop Van Dijcks weg leek te gaan. Maar bij die ene zou het niet blijven. In tegendeel, hij kwam zich hoe langer hoe meer in een doornig struikgewas te verstrikken. Wat in de Neder landen tot zijn eerste succes had geleid, het Zweedse koper, werd ook de oorzaak van zijn ondergang. De toevloed van koper was de Staten om verschil lende redenen aangenaam. Als het te pas kwam, zoals in 1613, gaven zij, op later te verschepen hoeveelheden, graag crediet. Maar ze waren geen handelaren in koper, noch hadden ze een eigen metaalindustrie. De eigenlijke gegadigden waren particulieren. Er ontwikkelde zich nu een hevige strijd tussen hen, die het koper tot zich naar zijn raadsbestel en doet zijn voor den Batavier vertolken. In géén huis schept Thalia meer behagen. Lauwer kranst het rondom. En davren hoort men, Zij 't van Heinsius’ lied, de hoge deuren. Zo Van Dijck je, mijn boekje, wil waarderen, Zo een kenner als hij j’een gunstig oor leent, Blijft j’op aard dan nog iets te wensen over? Vorstlijk is het, denzulken te behagen, In wie vorsten een welbehagen tonen. Wel, echter, zorgde de Groot ervoor, dat het effect van het gedicht door een aantal anderen van dezelfde soort, één o.a. op de Franse ambassadeur du Maurier, wat werd afgestompt en dat het tamelijk aan 't eind van het boekje kwam te staan. Daarenboven, het zal de aan dachtige lezer niet ontgaan zijn, bevat het een stekelig heid aan t’ adres van Heins: het is jammer, zo heet het, dat, zo de poëzie zo’n voorname plaats inneemt in het huis van Van Dijck, het juist die van Heinsius zijn moet!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 48