n EEN METEOOR AAN DE HAAGSE HEMEL 33 Muys het ver- Gusta.af Groot-Nederland, October en November 1941. Over het Mae- cenaat van Van Dijck: Groot-Nederland, Mei 1941. Alles onder het pseudoniem Frank Gericke. Het ligt in het voornemen, deze artikelen met nog enkele andere te gelegener tijd te bundelen onder de titel: „Het Zweedse Huis”. de stichter van de grote Zweedse metaalindustrie. Nu was hij nog lang niet zo ver. Hij was een Luikerwaal, maar zijn vader had zich in Dordt gevestigd. Al jong echter had hij deze verloren en moest hij op eigen benen staan. Met zeventien jaar vertrok hij naar Frankrijk. Hij werkte als koperslager te Roanne, verbleef enkele jaren te La Rochelle en begon hier, naar het schijnt, eigen zaken te drijven. In 1611, drie en twintig jaar oud, bracht hij die over naar Dordt en vier jaar later naar Amster dam. Van hieruit heeft hij zijn gevecht geleverd met Muys. In schijn heeft deze, in werkelijkheid hij het ge wonnen. Van Dijck kwam terecht tussen wal en schip. Het is hier de plaats niet, de strijd tussen Muys en De Geer in bijzonderheden te schetsen, Ik heb dat elders gedaan. Hier slechts het hoog nodige. Zo dan De Geer zich de steun van Van Dijck had verworven, Muys steunde op Rutgers, zijn neef. De tactiek nu van bestond in het discrediteren van Van Dijck en groten van eigen belangrijkheid in de ogen van Adolf. Voor het laatste vooral gebruikte hij Rutgers. Later leende zich deze ook voor het eerste wel. In 1616 echter liet de samenwerking tussen Rutgers en Van Dijck nog weinig te wensen over. Toen, trou wens, wist Rutgers De Groot te bewegen tot het schrijven van zijn gedicht. In samenwerking verkregen ze van de Staten Generaal een lening van 150.000 Zweedse rijks- daalders. Dit geld was nodig om Elfsburg vrij te maken van de Deense bezetting; voor de eerste lossingstermijn;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 50