EEN METEOOR AAN DE HAAGSE HEMEL 43 ber 1626 moge blijken. Mag Camerarius zijn post al tot 1641 hebben bekleed, hij heeft toch maar kort in het door hem zo bewonderde huis gewoond. In 1629 werd het aangeslagen door de crediteuren van Van Dijck, die lang door Nieuwland waren gepaaid geweest, maar er nu toch de brui aan hadden gegeven. Het werd op speculatie gekocht door Thomas Verwer, afgevaardigde ter Staten Generaal en ,,Ik ben er nu mee bezig, het huis, dat ik tot dus ver in Den Haag heb bewoond, te verlaten. De kwestie is, dat ik het huis van onze zo hoog te waarderen Heer Van Dijck heb gehuurd, dat in de wandeling het Zweedse Huis wordt genoemd en dat boven zijn ingang het wapen van Zijne Konink lijke Majesteit draagt. De huurprijs, weliswaar, is tamelijk hoog, maar aangezien de Zweedse naam ermee gemoeid is, had ik niet met onverschilligheid aan kunnen zien, dat een ander het had bewoond. Het huis is schitterend, valt zeer in het oog, maar is door vorige bewoners verwaarloosd en had zeker een huurder behoren te vinden voor wie de Zweedse naam heilig is, tevens een vriend van die voortreffe lijke man, de Heer Van Dijck. Deze lijkt voor zijn eigen zaken wat onverschillig te zijn en zou beter voor zichzelf hebben gezorgd, indien hij daarmee, en met dit huis in 't bijzonder, wat nauwkeuriger was omgegaan. Wat mijzelf aangaat, zoals gezegd, door de verhuizing en het herplaatsen van mijn meu belen ben ik nogal erg in beslag genomen, zodat ik meen ditmaal wat korter te mogen schrijven, hoe wel ik mij ook deze week aan die lievelingsbezig heid niet heb willen onttrekken.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 60