EEN METEOOR AAN DE HAAGSE HEMEL 45 Een uitvoerige bronnenopgave kan men vinden aan de voet van het artikel Jacob van Dijck, dat, van de hand van schrijver dezes, is opgenomen in het Zweeds Biographisch Woordenboek. Huis. Die vond men een schande. Vooral in de ogen van een solied koopman als Vondel was failliet gaan een schande. Zijn grote prachtlievendheid gepaard aan zo veel schulden had Van Dijck een slechte reputatie ge zorgd. Het kon Vondel slechts schaden, dis de naam van zo iemand in zijn werken met ere genoemd werd. Slechts twee jaar heeft Van Dijck de verkoop van het bouwwerk, dat zijn trots was geweest, overleefd. Hij stierf op 10 December 1631. Een paar verre familie leden waren de grote achterneef naar Gotenburg ge volgd. Ze hadden gerekend op rijkdom, macht en aan zien. Ze betaalden de begrafeniskosten. Want zelfs daarvoor reikten de middelen, die hij naliet, niet toe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 62