M. D. LAMMERTS ONBEKENDE ARCHIEFBEWAARPLAATS door In het archief der gemeente ’s-Gravenhage is een prent aanwezig van een gedeelte Prinsessegracht, van de Herengracht af tot aan de Casuariestraat. Onder het gebouw, staande op de Z.O. hoek van deze straat, staat ,,’s Rijksarchief”. Het was tot heden onverklaarbaar, waarom de teke naar dit onderschrift heeft aangebracht, daar precies bekend was, in welke gebouwen het Rijksarchief is ge huisvest geweest. Daarbij was geen gebouw op de Prin sessegracht. Het onderschrift kan door een toevallige vondst verklaard worden: Schrijver dezes was het be kend, dat zich onder een verzameling contracten, be rustende in het Algemeen Rijksarchief, er ook een be vond „inrichting gebouw voor berg- en bewaarplaats van de oude archieven van de voormalige Raad van State en van het Departement van Oorlog”. Onder de archie ven, welke in de jaren 18101812 op last van Napoleon uit Nederland naar Parijs zijn overgebracht, behoorden ook de zoeven genoemde archieven. Toen Nederland in 1813 zijn onafhankelijkheid weder had verkregen, kwamen die archieven al spoedig naar ons land terug. De kisten, waarin de beide genoemde archieven verpakt waren, bleven onuitgepakt, aangezien het Ministerie van Oorlog geen lokaal bezat om die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 63