15 :r Jkr *3 <JÖr Eer Poort Opgerecht iiiVl .V«6 iw zy, ■;n ■•r OgiJrr jt’jjyr tu* s rrjrr ~r*J‘ r <n rXret&nutt Jr Jr-rfflryr Jrr rrrrrr r*./r J.-a Krfl'n £rrr Xr.-.,! •-■<:■- irf. Fragment van de prent voorstellende de begrafenis van Prins Frederik Hendrik op 10 Mei 1647, met de arcus triumphalis” van Bartholomeus van Bassen. De Gaarde van Syn Hooch*. ir.-/r>t a, Adriaen van Cuyck ..ui Meieren -^..4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 69