12 Juli. OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE IN 1952 VERSCHENEN VOOR ZO VER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. 's-Gravenhage. Een gebouwen. voor Den Haag Hoe lang nog? De stompe toren van boekje van burgerzin. Het Huis ten Bosch door A. Colt. Elsevier 5 en en omschre- Het oude paleis (aan het Noordeinde) door J. A. van Hamel. Elsevier 26 Juli. De barometer uit de voormalige vergaderzaal der Sta- ten-Generaal in het Binnenhof te ’s-Gravenhage door Th. H. Lunsingh Scheurleer. Bulletin v. d. Kon. Ned. oudheidkundige Bond, 6e serie jg. 3 afl. 1. La Haye, Territoire d’Institutions supra-nationales juri- dictionelles, prête a loger la Cour de Justice du Plan Schuman. Uitgave van het A.N.V.V. a. Plaatsbeschrijving en In en om Den Haag. Gids ken. Om een nieuwe bekroning van de Haagse St. Jacobs- toren door Dr. Frans Vermeulen. Katholiek Bouwblad jg. xix.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 79