GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1952 61 b. Geschiedenis, gebeurtenissen De fameuze zaak Vrijman. Nieuwe Eeuw 23 Februari. 10 Mei-club. 19321952. Gedenkboekje. Ik stond op de markt (Boekenweek) door A. Wink- ler-Vonk (Den Haag). Vrij Nederland 8 Maart. Het Christelijk standpunt in de zaak Vrijman. Nieuwe Eeuw 10 November. Achtergronden door J. A. W. Vrijman, id. 24 November. Het Haagse congres der Internationale (1872) door P. J. Meertens. Vlam 6 September. Een kwart eeuw gemengd bedrijf der Haagsche Tram weg Maatschappij (H.T.M.) 1927 1 Januari 1952. ’s-Gravenhage VII 12. en statistiek. De Internationale te ’s-Gravenhage door A. E. M. Rib- berink. Mededelingenblad van de Historische Vereni ging voor de Provincie Zuid-Holland No. 13. Het Haagse muziekleven in de 17e en 18e eeuw door W. Lievense, met afb. Mens en Melodie VII 384-386. De geschiedenis van de opening der Staten-Generaal van 1814 tot 1952 door Dr. E. van Raalte. Uitgegeven ter gelegenheid van haar gouden jubileum door de N.V. Drukkerij Levisson. Het Rijk neemt maar geeft niet. Een hele leeftijd (de zaak Vrijman). Nieuwe Eeuw 5 en 12 Januari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 80