1951. GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1952 62 Openingsrede Riemsdijk. Bibliotheek- Den Haag ontving echtgenoten van werkgevers door M. Rijpstra-Verbeek, met afb. Elsevier 1 November. De stichting „Goed handwerk” hield expositie in den Haag door A. Bigel. Nieuwe Eeuw 8 November. Met de „Dirk”, Sch. 253, 57 gr N.B. door Max Den- dermonde, met afb. Groene Amsterdammer 14 Juni. De Witte 150 jaar door C. H. Telders. Elsevier 4 Octo ber. Het conflict in de Haringvisserij door A. Langkemper. Vlam 31 Mei. Het parkeervraagstuk te ’.s-Gravenhage. ’s-Gravenhage VII No. 3—4. Enige gegevens over de verkiezingen te ’s-Gravenhage voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 1952. ’s-Gravenhage VII No. 34. van het 23e Bibliotheekcongres 1952 te ’s-Gravenhage door G. A. van leven XXXVII 258—265. Statistisch jaaroverzicht voor ’s-Gravenhage over De Nederlandse Octrooiraad 40 jaar door M. G. Beu mer. Natuur en Techniek 262—263. De Woningnood. Open brief aan de Haagse wethouder van wederopbouw door A. Ingwersen. Elsevier 2 Februari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 81